ΕΚΛΑΠΗ TRIUMPH TIGER 1050 ABS λευκό στις 11/11/2010 ώρα απογευματινή στη περιοχή Μεταμόρφωσης.
αρ. κυκλοφορίας :ΟΑΡ 587
αρ.πλαισιου SMTTG7465S8360916
Παρακαλώ όποιος γνωρίζει, δει ,ακούσει η...