Επειδή τα μηχανάκια μας έχουν CANBus, αν υπάρχει διαρροή κάπου, αυτό το "βλέπει" ο εγκέφαλος και βγάζει βλάβη για το εξάρτημα η τροφοδοσία του οποίου έχει τη διαρροή. Όταν το πήγες στο συνεργείο...